HSB bostadsrättsförening Almen i Motala

Östergötlands län

Information

724000-0625 är organisationsnummer för bolaget HSB bostadsrättsförening Almen i Motala. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB bostadsrättsförening Almen i Motala är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Motala som är den kommunen som HSB bostadsrättsförening Almen i Motala finns i.

HSB bostadsrättsförening Almen i Motala har varit registrerat sedan 1953-10-16 och det finns flera bolag i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB bostadsrättsförening Almen i Motala så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB bostadsrättsförening Almen i Motala är och det finns flera bolag i Motala som också är .

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Almen i Motala är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dahlberg, Karin Elisabeth -Johansson, Karl Rickard -Sattler, Monica Margareta -Svensson, Sofia Karoline

Vill ni komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Almen i Motala så kan ni göra det på telefon genom 0141-240047 eller genom brev på följande adress:
Östermalmsg. 37 A, 591 35, Motala

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB bostadsrättsförening Almen i Motala och det är Dahlberg, Karin Elisabeth som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Leif Arvid som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Rickard som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidehorn, Gudrun Elsa Linnea som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Rundgren, Eva Inger Elisabeth som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sattler, Monica Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Sofia Karoline som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot,