HSB bostadsrättsförening Klipparen i Motala

Östergötlands län

Information

I Motala finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB bostadsrättsförening Klipparen i Motala. Det finns flera verksamheter som liknar HSB bostadsrättsförening Klipparen i Motala i Östergötlands län. Motala är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1950-01-09 så har HSB bostadsrättsförening Klipparen i Motala varit registrerat. Idag är HSB bostadsrättsförening Klipparen i Motala och det finns fler verksamheter som är det i Motala.

Vill man komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Klipparen i Motala så kan man gör det genom att posta ett brev till Östermalmsg. 9 B, 591 35, Motala. Vi ni istället prata med HSB bostadsrättsförening Klipparen i Motala så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersson, Sonja Elisabet som är född 1920 och har titeln Extern firmatecknare, Gustafsson, Marianne Katarina som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfkvist, Sven Anders Gösta som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Stålner Pettersson, G Berence E som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Britta Margareta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Marie Anne-Charlotte som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Niina Johanna som är född 1972 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Sonja Elisabet -Löfkvist, Sven Anders Gösta -Stålner Pettersson, G Berence E -Svensson, Britta Margareta .

HSB bostadsrättsförening Klipparen i Motala har 724000-0690 som sitt organisationsnummer.