Riksbyggens Bostadsrättsförening Motalahus nr 2

Östergötlands län

Information

I Motala finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Motalahus nr 2. Det finns flera bolag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Motalahus nr 2 i Östergötlands län. Motala är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1944-01-21 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Motalahus nr 2 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Motalahus nr 2 och det finns fler bolag som är det i Motala.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Motalahus nr 2 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Motalahus nr 2 så kan ni göra det på 013-230800.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats. och förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Gustafsson, Mai Gudrun som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Dan Richard som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Inger Lillemor Marita som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Gösta Folke Gunnar som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandqvist, Jan Leif som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Fritz, Tommy Peter som är född 1967 och har titeln SuppleantGustafsson, Jan Magnus som är född 1973 och har titeln Suppleant, Ohlsson, Bengt Göran Vilhelm som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Motalahus nr 2 har 724000-1185 som sitt organisationsnummer.