Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson

Östergötlands län

Information

Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson är ett av många företag som finns i Motala. Det är nämligen den kommunen som Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1969-11-28. Men sedan 1972-01-01 så har Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Norrbyg. 7, 590 31, Borensberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0141-40189.

Motala arbetar för att företag som Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson. Det finns flera företag i Östergötlands län.

Urmakeri.

Firmatecknare för Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson är följande:
; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson och det är följande personer, Carlsson, Johan Bertil som är född 1943 och har titeln Bolagsman, Furhoff, Rolf Karl-Hugo som är född 1944 och har titeln Bolagsman,

Organisationsnummer för Handelsbolaget Urcentralen, Furhoff & Carlsson är 924000-3419.