Thekons AB

Östergötlands län

Information

Thekons AB hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Motala som är den kommunen där Thekons AB finns. I Motala så finns det många olika Aktiebolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Thekons AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Thekons AB har haft sedan 2001-01-16. Thekons AB har funnits sedan och 2001-01-16 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Thekons AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Sjög. 30, 591 30, Motala men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0141-220484.

Motala arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Thekons AB Privat, ej börsnoterat.

Thekons AB har idag 556601-0244 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Thekons AB

Bolaget skall bedriva konsultation rörande förvaltning av skogs- och lantbruksfastigheter och förvaltning av skogs- och lantbruksfastigheter samt därmed förenlig verksamhet, konsultation rörande verksamhet av kulturell art i icke-kommersiellt syfte, avseende utsmyckning, boklån, filmvisning, teater- och musikframträdanden, hos företag, organisationer och myndigheter och drift av sådan kulturell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet, konsultation rörande organisations- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet, och förvaltning av kapital samt därmed förenlig verksamhet.

I Thekons AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Themner, Klas som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Themner, Marie Caroline som är född 1957 och har titeln Suppleant, Andersson, Jan William Harry som är född 1953 och har titeln Revisor, Revision Östergyllen AB som är född och har titeln Revisor, .