Olivehult Förvaltning AB

Östergötlands län

Information

Olivehult Förvaltning AB är ett av många bolag som finns i Motala. Det är nämligen den kommunen som Olivehult Förvaltning AB finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Olivehult Förvaltning AB som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 2003-02-28. Men sedan 2003-11-06 så har Olivehult Förvaltning AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Olivehult Säteri, 590 28, Borensberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Olivehult Förvaltning AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0141-40495.

Motala arbetar för att bolag som Olivehult Förvaltning AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Olivehult Förvaltning AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Östergötlands län.

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, idka värdepappershandel, bedriva lantbruks-, livsmedelsteknisk- samt skogsindustriell verksamhet, anordna konferenser, utbildning, turism samt erbjuda kost och logi, idka utveckling, rådgivning och handel inom nämnda områden, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Olivehult Förvaltning AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Olivehult Förvaltning AB och det är följande personer, Hedborg, Ruth Gunvor Charlotta R som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedborg, Ruth Karin Elisabeth R som är född 1956 och har titeln Suppleant, Ribers, Bo Ulfsson som är född 1942 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Olivehult Förvaltning AB är 556640-3621.